บริการของเรา

SUBCONTRACT & OUTSOURCING SERVICE

บริการจัดหาแรงงานหรือพนักงานสัญชาติไทยในรูปแบบสัญญาจ้างตามระยะเวลากำหนด รวมไปถึงการรับเหมาชิ้นงาน เราให้บริการลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ออฟฟิศ ห้างร้าน และอื่นๆ

RECRUITMENT SERVICE

บริการสรรหาพนักงานประจำในทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ และไม่จำกัดธุรกิจของลูกค้า เช่น สายงานบัญชี, สายงานบริการลูกค้า, สายงานไอที, สายงานวิศวกร, สายงานทรัพยากรบุคคล, สายงานล่ามหรือการแปลภาษา, สายงานอุตสาหกรรมหรือการผลิต, สายงานการขายหรือการตลาด, สายงานจัดซื้อ, สายงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือสายงานอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

INTERPRETER SERVICE

บริการจัดหาล่ามระยะสั้น (ญี่ปุ่น - ไทย) หรือภาษาอื่น ๆ ในกรณีที่มีความต้องการให้เราช่วยเหลือ และตัวอย่างงานล่ามที่ลูกค้าใช้บริการกับเรา เช่น ล่ามเพื่อการต่อรองหรือจับคู่ธุรกิจ, ล่ามเพื่อการนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ, ล่ามเพื่อการบัญชีหรือการตรวจสอบ, ล่ามเพื่อการนำเสนองาน, ล่ามประจำบูธนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า, ล่ามแปลด้านงานเทคนิคหรือความรู้เฉพาะทาง, หรือล่ามเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

Contact Us

ติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ