ขั้นตอนการแนะนำงาน

ขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียน ไปจนถึงการตกลงเข้าทำงาน

ส่งประวัติภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น (Resume) ของท่านมายัง
info@jmax.co.th หรือ
กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ได้ที่ “ลงทะเบียน (ผู้สมัคร)

พนักงานของเราจะทำการติดต่อกลับไป โดยเร็วที่สุด
เพื่อนัดวันเวลา ที่ท่านจะสามารถเข้าสัมภาษณ์เบื้องต้นที่ Jmax

สำหรับท่านที่พำนักอยู่ต่างประเทศ หรือท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนที่บริษัท สามารถแจ้งความประสงค์ขอสัมภาษณ์ได้ด้วยวิธีอื่น เช่น ทางโทรศัพท์ หรือทาง Skype

กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย เมื่อท่านเดินทางมายัง Jmax เพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้น

  1. รูปถ่าย1รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1แผ่น
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา และใบประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยจะมีการสัมภาษณ์เพื่อลงทะเบียน และทดสอบความสามารถด้านภาษา และประสบการณ์การทำงาน การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

การแนะนำงาน

เมื่อมีตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้ เราจะทำการติดต่อเพื่อแนะนำงานให้ผู้สมัคร หากผู้สมัครมีความสนใจตำแหน่งนั้นๆ เราจะส่งประวัติของผู้สมัครให้บริษัทลูกค้าพิจารณา และทำการนัดวันสัมภาษณ์ที่บริษัทลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเรียกสัมภาษณ์

หลังจากที่ สัมภาษณ์ที่บริษัทลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการติดตามผลการสัมภาษณ์จากทั้งสองฝ่าย ทั้งจากผู้สมัคร และบริษัทลูกค้า
หากทั้งสองฝ่ายตกลงรับและเข้าทำงาน เราจะจัดทำเอกสารส่งให้ทั้งสองฝ่ายลงชื่อยืนยันการตกลงเข้าทำงาน

อื่นๆ
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศัพท์:(66)02-262-0763-5
E-mail: info@jmax.co.th

เราพร้อมที่ซัพพอร์ทคุณ

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์/E-mailได้ที่
Tel: (66)02-262-0763-5 / E-mail:info@jmax.co.th
ติดต่อ: มารศรี หรือ กาลัญญู

หาบุคลากร

หางาน

ลงทะเบียน (บริษัท)

ลงทะเบียน (ผู้สมัคร)

พนักงานของเรา

ติดต่อสอบถาม

▲ไปด้านบนสุดของเพจ