ลงทะเบียนหางาน (สำหรับท่านที่มองหางานใหม่)

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วกดปุ่มยืนยัน
ข้อมูลที่รับจากการลงทะเบียนนี้ จะถูกใช้เพื่อติดต่อกลับเท่านั้น
และไม่มีการมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง

2022 / 01 / 18
ข้อมูลส่วนตัว
ปี  เดือน  วัน
เพศชาย  เพศหญิง

ex.)080-xxx-xxxx

ex.)080-xxx-xxxx

ex.)080-xxx-xxxx

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง กรุณากรอกอีเมลซ้ำอีกครั้ง
ประวัติการศึกษา
เข้าศึกษา (เดือน/ปี) สำเร็จการศึกษา (เดือน/ปี) สถานศึกษา ชื่อคณะ วิชาเอก ผลการเรียน
ประวัติการทำงาน
เข้าทำงาน (เดือน/ปี) ออกจากงาน (เดือน/ปี) ชื่อ บริษัท เนื้อหา

ภาษาอังกฤษ

ไม่ได้เลย  ทักทาย ( TOEIC 10-395 )
ประจำวัน ( TOEIC 400-695 )
ธุรกิจ ( TOEIC 700-795 )  คล่อง ( TOEIC 800-990 )

ภาษาญี่ปุ่น

ไม่ได้เลย  N5  N4  N3  N2 ขึ้นไป

ภาษาอื่น (ระบุ)

▲page to top